heyy!!! heyecanlı mısın?!

korkma, okudukça geçer!

31 Mart 2010 Çarşamba

aziz pavlus - saint paul

aziz pavlus, saint paul olarak da bilinen, ilk başlarda adı saul olan, ama şam'a hristiyanlarla mücadele etmek için giderken yüzüne çarpan bir ışık demeti sayesinde hristiyan olup yeni dini yaymaya başlayan, tarsuslu bir yahudidir. ilk başlarda ferisi bir yahudi iken, isa o gün ona görünmüş ve "saul, saul niçin bana zulmediyorsun?" der. akabinde mesih inancını yaymaya kendini adar. adını paul olarak değiştirir. isa yaşarken onu hiç görmemiştir. ama on üçüncü havari olmuştur.

havari petrus kendilerine karşı daha önce savaşan pavlus'un günahlarının kefaleti için incili tebliğ etmesini söyler. böylece pavlus'un gezileri başladı. bu gezilerini anadolu, yunanistan ve en sonunda roma'ya yaptı. anadoluda kurduğu 7 kilise, hristiyanlığın ilk yedi kilisesidir. yani roma'dan önce anadoluda kilise kurulmuştur. bu yedi kilise, tüm kiliselerin temelidir.
hristiyanlığı bir yahudi mezhebi olmaktan kurtarıp evrenselleştiren kişidir. isa ve havarilerin amacı yahudiliği bataktan kurtarmaktır. yani amaçları sadece yahudileri kurtarmaktır. petrus'a rağmen daha geniş düşünmüş ve sept gününü, sünneti ve domuz yasağını kaldırmıştır. baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesini icat etmiştir. pagan dini ile yahudiliği bir potaya sokmuş ve ortaya çıkan sentez sonucunda insanın "tanrı suretinde" yaratılmış olduğu yönündeki yahudi inancının karşısına "insan suretinde yaratılmış bir tanrı"yı çıkarır. isa'yı her şeyin merkezi haline getirir. isa varlık öncesi var olan tanrısal bir figürdür. yani tanrı oğludur. isa, insanlığın ilahi kurtarıcısıdır. insanlığın yasa-günah ve ölüm kısırdöngüsünden kurtarmak için bedenleşen, ölen ve tekrar dirilen tanrıdır.

"müjde'yi(incil) sünnetlilere bildirme işi nasıl petrus'a verildiyse, sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler."

kendisi roma vatandaşıdır(şimdinin ab vatandaşlığı, amerikan vatandaşlığı gibi). vaazlarında bu vatandaşlık işine yaramıştır. egede vaaz verirken askerler bileklerine kelepçe vurur ve onu götürürler. roma vatandaşı olduğu için çabuk kurtulur. ama peter ile birlikte roma'da yeni dini yaymaya başlayınca kendini kurtaramaz ve ms 65'de neron'un emri ile başı kesilerek idam edilir. katolik kilisesi onu, saint peter ile birlikte kilisenin kurucusu sayar. zaten mektupları incilin sonuna eklenmiştir.

kadınlarla arası pek iyi değildir.

"bir kadın başını açacağına, saçlarını kazıtsın daha iyi" der. türban taraftarıdır!

her duruma ve şekle göre hareket edilebileceğini gösteren birisidir.

"yahudileri kazanmak için yahudilere yahudi gibi davrandım. kendim kutsal yasa'nın denetimi altında olmadığım halde, yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymışım gibi davrandım. tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim, mesih'in yasası altındayım. buna karşın, yasa'ya sahip olmayanları kazanmak için yasa'ya sahip değilmişim gibi davrandım. güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. bunların hepsini, müjde'de payım olsun diye müjde'nin uğruna yapıyorum."

2 yorum:

Adsız dedi ki...

BU YEDİ KİŞLSE ORTAYTA ÇIKARILIP FAALİYETE GEÇERSE HİRİSTİYANLAR BURAYA Akin eder?bu da vat'kanin alayh"ne turk;'yen'n leh';ne volur?HAYDI KULTUR BAKANLIGI HAYDI/G,REVE

metın sahın dedi ki...

roma roma senden ,nce anadolu vcar uyuma/dogruylarti s,yle

Related Posts with Thumbnails

...

ilet:

ytravisbickle@hotmail.com

Sayfalar

telif falan istemiyorum, iyi eğlenceler... Blogger tarafından desteklenmektedir.