heyy!!! heyecanlı mısın?!

korkma, okudukça geçer!

20 Kasım 2009 Cuma

tyanalı apolloniuis: hakkını verin, yoksa..!


daha sonra isa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla ferisiler'den ve hidores yanlılarından bazılarını o'na gönderdiler. bunlar gelip isa'ya, "öğretmenimiz" dediler, "senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan tanrı yolunu dürüstce öğrettiğini biliyoruz. sezar'a vergi vermek kutsal yasamıza uygun mu, değil mi? verelim mi, vermeyelim mi?"

onların ikiyüzlülüğü bilen isa şöyle dedi: "beni neden deniyorsunuz? bana bir dinar getirin bakayım." parayı getirdiler. isa, "bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu.

"sezar'ın" dediler.

isa'da, "sezar'ın hakkını sezar'a, tanrının hakkını tanrıya verin" dedi.

isa'nın sözüne şaşakaldılar.

yeni ahit, markos 12:13-17

aytunç altındal, yoksul tanrı tyanalı apollonius adlı kitabına göre gerçek isa, tyanalı apolloniuis'dir. tyana ise kapadokya'da bir yerdir. yani anadoluludur. üstelik tek tanrılı bir dine inanmamazlığı yetmiyormuş gibi pagandır. isa ile aynı dönemde yaşamıştır. kendisi tanrı apollon'un oğlu olduğunu söylemektedir. çarmıha gerilerek efes'te öldürülmüştür(meryem de efes'te öldü). pagan inanışları silinmeden önce bir çok tapınakta resmi vardır. kendisine özellikle efes'te tanrı gibi tapılıyordu. çağının en ahlaklı ve dürüst kişisi olduğu söylenir. petrus'la beraber hristiyanlığın gerçek kurucusu olan aziz pavlus ile aynı yerde okur. yani tarsus'da. üstelik pavlus ile arkadaştırlar. işin ilginç aynı pavlus hiçbir zaman isa'yı görmemiştir(görüntüsünü gördüğünü iddia etmiştir). ama apollonius'u görmüştür.

yani esasında yayılan öğreti apollonius'un öğretisidir. ne bizzat isa'nın kendisi, ne de petrus ve diğer havarilerin amacı evrensel bir din kurmak değildir. isa ve çevresindekilerin niyeti yahudiliği reforme etmekten ibaretti. ama kendisi roma tarafından çaktırmadan isa yapılmıştır. isa hakkında roma arşivlerinde hiçbir bilgi yokken, o'nun hakkında bir sürü bilgi varmış.

üstelik kendisi bilinen dünyanın neredeyse tamamını gezmiş ve güzelce inisiye edilmiş birisidir. her gittiği yerde, ahlakı düzeltmek ve pythagoras'ın dogmalarını yaymak için çalıştı. ayasofya'daki isa resimlerinin ona ait olduğu söylenir. çünkü gözünde inisiye işareti vardır.

yani yahudi pavlus, yunan inanç sistemine dönüş yapıp, pagan dini ile yahudiliği uzlaştıran yeni bir inanç sistemi kurmak için, yahudiliğe göre tanrı suretinde yaratılmış insan yerine, pagan inancına göre olan insan suretinde yaratılmış bir tanrıyı ortaya çıkarmıştır.

Hiç yorum yok:

Related Posts with Thumbnails

...

ilet:

ytravisbickle@hotmail.com

Sayfalar

telif falan istemiyorum, iyi eğlenceler... Blogger tarafından desteklenmektedir.